Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. posiada własne laboratorium betonów w którym można sprawdzić:

  • wytrzymałość na ściskanie,
  • nasiąkliwość,
  • konsystencję,
  • zawartość powietrza w mieszance betonowej.

Na życzenie klienta laborant pobiera próbkę betonu na budowie, która będzie poddana próbie wytrzymałościowo- obliczeniowej.