Produkcja i sprzedaż betonu Krosno


betoniarnia2Oferujemy:

 • Beton Towarowy : od C8/10 do C35/45
 • Betony Specjalne
 • Betony Drogowe i Mostowe
 • Betony na Stabilizacje i Podbudowy : Stab.Rm 1,5 MPa ; Stab Rm 2,5 Mpa ; Stab. 5 Mpa ; Chudy beton
 • Zaprawy Murarskie :    M12 ; M15
 • Beton Posadzkowy
 • Mieszanki Cementowo Emulsyjne (MCE)

Dla lepszej obsługi Naszych Klientów prosimy o dokonywanie zamówień w następujący sposób:

 • zamówienia poniżej 50 m3 betonu – telefonicznie u Kierownika Wytwórni Mas Mineralnych Na Zimno Artur Krauz 513 199 645, (013) 43 152 36 lub przez wypełnienie formularza
 • zamówienia powyżej 50 m3 i wymagające użycia pomp do betonu – Kierownik Działu Techniczno-Ekonomicznego Andrzej Zygar tech@rbdim.pl

Dostawy są zaopatrzone w komputerowe dokumenty WZ zawierające dane produkcyjne potwierdzające zgodność zamówienia z dostawą co do ilości i składu mieszanki. Klient podpisując dokument WZ przy dostawie potwierdza jej przyjęcie i dokument ten jest podstawą do wystawienia faktury VAT

Rodzaje oferowanych betonów:

 • betony do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,
 • betony, od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody,
 • betony, od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w warunkach obniżonych temperatur oraz w warunkach zimowych),
 • betony, od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,
 • betony, od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.

Posiadamy także własne laboratorium, w którym badana jest wytrzymałość betonu.