Podstawowym zadaniem recyklingu jest ekonomiczne oraz ekologiczne wykorzystanie odpadów z produkcji masy betonowej (w tym popłuczyn powstałych w wyniku czyszczenia betonowozów, pomp oraz innych przedmiotów – taczek, łopat itp.).
Układ recyklingu ma na celu zarówno zaoszczędzenie jak największej ilości wody technologicznej, jak również ochronę środowiska. Woda, która przeznaczona jest do mycia betonowozów i betonowni spływa do odstojnika a nasrępnie jest przepompowywana do zbiornika popłuczyn, gdzie za pomocą mieszadła sterowanego zegarem czasowym jest mieszana 24 h na dobę w celu utrzymania zawiesiny piaskowo cementowej w płynnym stanie, a następnie jest pobierana ponownie do produkcji. Piasek i żwir pozostały z płukania w maszynie „Tomix” jest ponownie zużyty do produkcji. Maszyna „Tomix” jest łatwym w obsłudze urządzeniem służącym do 100% odzyskiwania popłuczyn cementowych jak i żwiru oraz piasku z resztek betonu przywiezionych przez betonowozy z budowy. Zdarza się że klient zamówił za dużo betonu, a dla następnego klienta marka ta nie jest odpowiednia, wtedy to stajemy przed pytaniem:co zrobić z betonem…..
System recyklingu problem rozwiązuje. Nad właściwą pracą całego systemu recyklingu czuwa nowoczesne sterowanie (elektryczno-elektroniczne).

{gallery}recykling{/gallery}